National Faculty

Abraham Oomman

Ajay Kaul

Ajay J Swamy

Ajith Pillai

Ajit Desai

Amit Chaurasia

Anoop Agrawal

Anuj Kapadiya

A B Gopalamurugan

A V Ganeshakumar

Ashish Chopra

Balbir Singh

C N Manjunath

Dev Pahlajani

Dhiren Shah

D S Chadha

G Sengottuvelu

Haresh Mehta

John Jose

Kaushal Pandey

Keyur Parikh

Kirti Punamiya

L F Sridhar

Manoj Agarwala

Maulik Parekh

Muthukumar

M R Girinath

Nagendera Chouhan

 

Naveen Aggarwal

Nihar Mehta

Prafull Kerkar

Prashant Bharadwaj

Prashant Vaijyanath

P K Goel

P K Hazra

Rajaram Anantharaman

Rajeev Menon

Rajpal Abhaichand

Ranjan Shetty

S Bijulal

S Radhakrishnan

Sanjay Mehrotra

Sathyaki P Nambala

Shiv Chaudhary

Sivakumar

Subash Chandra

Sushan Mukhopadhyay

Thomas Alexander

Vijay Kumar Sinha

Vijay Trehan

Vishal Rastogi

Vivek Bose

Viveka Kumar

V K Bahl

Yugal K Mishra

Z S Meharwal

Chennai

Delhi

Pune

Pondicherry

Mumbai

Delhi

Hyderabad

Banjara

Chennai

Mumbai

Chennai

Gurugram

Bangalore

 Mumbai

Ahmedabad

Pune

Chennai

Mumbai

Vellore

Mumbai

Ahmedabad

Mumbai

Chennai

Hyderabad

Mumbai

Chennai

Chennai

Gurugram

Surat

Mumbai

Mumbai

Delhi

Chennai

Lucknow

Kolkata

Chennai

Hyderabad

Coimbatore

Bangalore

Thiruvananthapuram

Delhi

Bangalore

Bangalore

Delhi

Madurai

Bangalore

Kolkata

Coimbatore

Delhi

Delhi

Delhi

Madurai

Delhi

Delhi

Delhi

Delhi

Email: secretariat@sentientsummit.com

Contact:  Priya Babbar Mobile No.: +91 99714 45544

WATCH OUR PROMO VIDEO